بانک صنعت و معدن صنایع استان ایلام پتروشیمی تندگویان انجمن صنایع نساجی JWELL ATA

انواع نخ پلی استر کشیده شده FDY با دنیرهای مختلف خام و رنگینخ 160 / 36 فیلامنت
نخ 250 / 48 فیلامنت
نخ 500 / 96 فیلامنت

مات و براق