بانک صنعت و معدن صنایع استان ایلام پتروشیمی تندگویان انجمن صنایع نساجی JWELL ATA

لوح تقدیر هم اندیشی مدیران صنایع برتر کشور سال 1392