بانک صنعت و معدن صنایع استان ایلام پتروشیمی تندگویان انجمن صنایع نساجی JWELL ATA

شرکت تولیدی پویا نخ ایلام واحد نمونه صنعتی کشور شدایلام – رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام از انتخاب یکی از شرکت های تولیدی استان به عنوان واحد نمونه صنعتی سال 92 کشور خبر داد.

علی مهدوی، به فرایند انتخاب واحدهای نمونه صنعتی در کشور اشاره و یادآور شد واحدهای تولیدی بر اساس وضعیت فعالیت، میزان اشتغال زایی، سطح تولید، سهم ارزش افزوده و ... مورد ارزیابی قرار گرفته که امسال شرکت پویا نخ ایلام از میان واحدهای تولیدی سراسر کشور موفق به کسب امتیاز لازم و دریافت لوح قدردانی از دست وزیر صنعت، معدن و تجارت شد.