بانک صنعت و معدن صنایع استان ایلام پتروشیمی تندگویان انجمن صنایع نساجی JWELL ATA

تندیس و لوح تقدیر همایش ملی تکریم کارآفرینان سازمان تامین اجتماعی سال 1393